T.F REPRODUCTION PARTS

 

HEM 

   PRISLISTA ELSYSTEM PONTIAC

  alla priser inklusive moms

PONTIAC 1956 PRIS SEK  
Huvudhärva 10 440,00 kr  
Bakljus härva  cab 2867DTX ,2867SDX 5 590,00 kr  
Bakljus härva  2839SD 5 510,00 kr  
El-hiss 2839SD 7 440,00 kr  
Air cond. 2 440,00 kr  
Klocka 460,00 kr  
Backljus 260,00 kr  
Startmotor 500,00 kr  
Askkopps-belysning 190,00 kr  
Handsfacks-belysning 250,00 kr  
Matarkabel El-antenn 320,00 kr  
Handbromsvarningslampa 260,00 kr  
Belysning huvornament 180,00 kr  
Belysning motorutrymme 150,00 kr  
Matarkabel El-hiss 140,00 kr  
PONTIAC 1957 PRIS SEK  
Huvudhärva 10 440,00 kr  
Bakljus härva  cab 2867DTX  5 310,00 kr  
Klocka 420,00 kr  
Startmotor 470,00 kr  
Framlampor 540,00 kr /st
Belysning skärmornament 340,00 kr  
Backljus 260,00 kr  
PONTIAC 1958 PRIS SEK  
Huvudhärva  10 510,00 kr  
Bakljus härvan  cab 2567 ,2567SD 5 780,00 kr  
Bakljus härvan  coupe 2547SD 5 180,00 kr  
Bakljus härvan  coupe 2831SD 5 180,00 kr  
Bakljus härvan  coupe 2839SD 5 360,00 kr  
Bakljus härvan  2793  ,2794 4 530,00 kr  
Elhiss  cab 2567 ,2567SD 7 440,00 kr  
Backljus 260,00 kr  
Klocka 420,00 kr  
Startmotor 470,00 kr  
Framlampor 560,00 kr /st
Askkopps-belysning 340,00 kr  
Handsfacks-belysning 250,00 kr  
El-antenn 1 490,00 kr  
Belysning Cabställning 580,00 kr  
Handbromsvarningslampa 260,00 kr  
Memory-seat 4d   (delen under sätet) 2 860,00 kr  
El-säte 4-vägs 1 130,00 kr  
Air-condition 3 520,00 kr  
Radio 450,00 kr  
Instrument Cluster 620,00 kr  
Takbelysning 2547SD 890,00 kr  
Takbelysning 2831SD 1 060,00 kr  
Takbelysning 2793  2794 770,00 kr  
PONTIAC 1958 Kanada byggd PRIS SEK  
Huvudhärva 9 500,00 kr  
Motorhärva del 1 Automat 348 1 360,00 kr  
Bakljus härva främre delen Parisienne cab 1 540,00 kr  
Bakljus härva bakre delen Parisienne  1 510,00 kr  
Klocka 350,00 kr  
Belysn. Ask-koppar 340,00 kr  
Backljus härva främre delen 260,00 kr  
Backljus härva bakre delen 360,00 kr  
Instrument cluster 620,00 kr  
Torkar motor 370,00 kr  
Innerbelysning under brädan cab 880,00 kr  
Hastighets mätarhuset 360,00 kr  
PONTIAC 1959 PRIS SEK  
Huvudhärvan  ej AC  automat ) 14 690,00 kr  
Huvudhärvan med AC  automat ) 15 730,00 kr  
Elhiss  V.F    Bonneville coupe 2 100,00 kr  
Elhiss  H.F    Bonneville coupe 1 630,00 kr  
Elhiss  V.B    Bonneville coupe 1 850,00 kr  
Elhiss  H.B    Bonneville coupe 1 710,00 kr  
Elhiss  V.F    2167 2867 2 100,00 kr  
Elhiss  H.F    2167 2867 1 630,00 kr  
Elhiss  V.B    2167 2867 1 850,00 kr  
Elhiss  H.B    2167 2867 1 710,00 kr  
Elhiss   Mittendel 1 290,00 kr  
Bakljus härvan  Bakre biten    Alla 24 & 28 serie 2 720,00 kr  
Bakljus härvan  Främre biten   2111 ,2119 ,2137  
2139 ,2411 ,2419 ,2439 ,2837 1 490,00 kr  
Bakljus härvan  Främre biten   2867 3 300,00 kr  
Vindrutetorkare med spolning 800,00 kr  
Torkar motor  2 hast. 700,00 kr  
Askkopps Belysning 420,00 kr  
Bromsrelä   serie 28 & 24 590,00 kr  
Belysning under brädan 950,00 kr  
Handbromsvarnings Lampa 260,00 kr  
Handsfacks-belysning 180,00 kr  
Klocka 180,00 kr  
Matar-kabel  Elhiss 240,00 kr  
Backljus options härva 260,00 kr  
Fartvarnare 510,00 kr  
El-Antenn bak 880,00 kr  
Starmotor 700,00 kr  
PONTIAC 1960 PRIS SEK  
Huvudhärva  med AC 15 390,00 kr  
Huvudhärva  med PBC heater 14 690,00 kr  
El-ruta HGW  2135  6 pass.  (bakre delen ) 2 000,00 kr  
El-ruta HGW  2135  6 pass.  (främre delen ) 1 680,00 kr  
Bakljus härva  HGW  2735   (främre delen ) 1 750,00 kr  
Bakljus härva  HGW  2135   (främre delen ) 1 570,00 kr  
Bakljus härva  HGW  2135 ,2735  (bakre delen ) 2 260,00 kr  
Bakljus härva 2867  (bakre delen) 2 720,00 kr  
Bakljus-härva 2867 (främre delen) 3 300,00 kr  
Matar kabel El-hiss mm 240,00 kr  
Elhiss  V.F    Bonneville coupe 2 100,00 kr  
Elhiss   Mittendel 1 290,00 kr  
Torkar motor  2 hast. 700,00 kr  
Vindrutetorkare med spolning 800,00 kr  
Backljus options härva 260,00 kr  
Startmotor 700,00 kr  
Klocka 180,00 kr  
Askkopps Belysning 420,00 kr  
Belysning under brädan 950,00 kr  
Dörr kontakter bakdörrar HGW 2735 220,00 kr  
Backlampor  Alla 130,00 kr /st
Handbromsvarnings Lampa 260,00 kr  

EMAIL
 
 
 
 PRISLISTOR ELSYSTEM
 
 CADILLAC BROUGHAM
 CADILLAC
 BUICK
 OLDSMOBILE
 PONTIAC
 CHEVROLET
 CHRYSLER
 DODGE
 DESOTO
 PLYMOUTH
 IMPERIAL
PACKARD