T.F REPRODUCTION PARTS

 

HEM 

   PRISLISTA ELSYSTEM OLDSMOBILE

  alla priser inklusive moms

 

OLDSMOBILE 1954 PRIS SEK  
Huvudhärva automat utan AC  10 123,00 kr  
Bakljus  Härvan 98 coupe 3037DX,  3 335,00 kr  
Fönster-Hissar 4 vägs el-säte (tidig) 3037DX 5 805,00 kr  
Takbelysning 98 coupe 1 098,00 kr  
Högtalarkabel bak 3037DX 258,00 kr  
Generator 405,00 kr  
Värmefläkt 810,00 kr  
Framlampor 434,00 kr /st
Kabel till Backlampor 259,00 kr  
Handbromsvarning 270,00 kr  
Innerbelysning Fram (2 behövs) 258,00 kr /st
Matarkabel El-säte 127,00 kr  
Matarkabel Pump Fönsterhissar 127,00 kr  
OLDSMOBILE 1955 PRIS SEK  
Huvudhärva automat utan AC  10 123,00 kr  
Bakljus  Härvan 98 coupe 3037DX,  3 335,00 kr  
Bakljus Härvan 98 cab  3067DX 4 173,00 kr  
Bakljus  Härvan 98 3669D,  3 335,00 kr  
Elhiss Alla cab  3067DX ,3667DTX 6 638,00 kr  
El-Hissar 98 ,S-88 ,88 2d Holiday coupe 6 638,00 kr  
Takbelysning 98 coupe 1 098,00 kr  
Takbelysning 3669D 849,00 kr  
El-Säte 2vägs alla 98  907,00 kr  
Innerbelysning Fram (2 behövs) 258,00 kr /st
Klocka 231,00 kr  
Värmefläkt 810,00 kr  
Handsfacksbelysning 127,00 kr  
Kabel till Backlampor 259,00 kr  
Kabel till tankgivare 108,00 kr  
Matarkabel Elhiss 127,00 kr  
Avbländning 1 242,00 kr  
OLDSMOBILE 1956 PRIS SEK  
Huvudhärva automat 10 123,00 kr  
Elhissar  Alla cab 6 638,00 kr  
Bakljus härvan 98 cab 4 337,00 kr  
OLDSMOBILE 1957 PRIS SEK  
Huvudhärvan 98 S-88 aut.  10 484,00 kr  
Bakljus Härvan 98 cab 4 315,00 kr  
Bakljus Härvan 88  och super 88 cab 4 315,00 kr  
Bakljus Härvan 98 coupe 3 238,00 kr  
Elhissar 98 ,S-88 ,88 cab 6 737,00 kr  
Elhissar 98 ,S-88 ,88 coupe 6 737,00 kr  
Elsäte 6 vägs 2 016,00 kr  
Värmefläkt  98 914,00 kr  
AC-Härva 1 369,00 kr  
Kabel från JTC-block till automatsäk. 127,00 kr  
Belysning värmereglage 213,00 kr  
Kabel till Back-lampor 349,00 kr  
Klocka 240,00 kr  
Kabel till tankgivare 108,00 kr  
Kabel till motorrums belysning 102,00 kr  
Framlampor 434,00 kr /st
OLDSMOBILE 1958 PRIS SEK  
Huvudhärvan 98 S-88 aut. PB  11 629,00 kr  
Bakljus härvan 98 coupe 3037SDX 3 335,00 kr  
Bakljus Härvan 98 cab 4 423,00 kr  
Bakljus härva 98 4d coupe  3039SDX 3 562,00 kr  
Bakljus härvan Alla HGW 3 294,00 kr  
El-hiss Alla 2d Holiday coupe  6 638,00 kr  
Elhissar 98 ,S-88 ,88 cab 6 638,00 kr  
Elhissar Alla 4d coupe Holiday sedan & Holiday wagon  6 638,00 kr  
Elsäte 6 vägs 1 433,00 kr  
El-säte 2vägs alla  876,00 kr  
AC-Härva 1 369,00 kr  
Värmefläkt  98 914,00 kr  
Kabel från JTC-block till automatsäk. 127,00 kr  
Ljus-avbländning 713,00 kr  
Belysning värmereglage 213,00 kr  
Klocka 240,00 kr  
Handbromsvarnings lampa 91,00 kr  
Kabel till motorrums belysning 102,00 kr  
Framlampor 510,00 kr /st
Takbelysning 98 ,S88  4d coupe 849,00 kr  
Takbelysning 98 ,S88  2d coupe 849,00 kr  
Takbelysning  3695SD 849,00 kr  
Handsfacksbelysning 114,00 kr  
Backljus kabel  98 & Super 88 387,00 kr  
Förlägnings kabel Signalhorn AC 145,00 kr  
Backljus kabel Alla 88 349,00 kr  
OLDSMOBILE 1959 PRIS SEK  
Huvudhärva     88  S-88  Aut.  2 hastigheter torkare  13 149,00 kr  
Huvudhärva     98 13 149,00 kr  
Bakljus härvan bakre delen  (utan back-ljus)Alla utom HGW 1 560,00 kr  
Bakljus härvan bakre delen  (med back-ljus) Alla utom HGW 1 719,00 kr  
Bakre härvan främre delen 98 cab 3 890,00 kr  
Bakre härvan främre delen 88 , S-88 cab 3 663,00 kr  
El-hiss H.F Alla 1 438,00 kr  
El-hiss V.F Alla 1 850,00 kr  
El-hiss H.B 98 ,S-88 ,88 cab 1 772,00 kr  
El-hiss V.B 98 S-88 ,88 cab 1 772,00 kr  
El-hiss H.B 3837 1 772,00 kr  
El-hiss V.B 3837 1 772,00 kr  
El-hiss mittendel 1 134,00 kr  
El-hiss & Vent mittendel 1 519,00 kr  
El-vent.ruta Höger Alla 1 010,00 kr  
El-vent.ruta Vänster Alla 1 134,00 kr  
Matar-härva Elhiss relä 459,00 kr  
Värmefläkt 1 003,00 kr  
Belysning värmereglage 160,00 kr  
Kabel till tankgivare 108,00 kr  
Bagagebelysning 160,00 kr  
OLDSMOBILE 1960 PRIS SEK  
Huvudhärva     98 13 149,00 kr  
Bakljus härvan bakre delen  (utan back-ljus)Alla utom HGW 1 560,00 kr  
Bakljus härvan bakre delen  (med back-ljus) Alla utom HGW 1 719,00 kr  
Bakre härvan främre delen 98 cab 3 890,00 kr  
El-hiss H.F Alla 1 438,00 kr  
El-hiss V.F Alla 1 850,00 kr  
El-hiss H.B 98 ,S-88 ,88 cab 1 772,00 kr  
El-hiss V.B 98 S-88 ,88 cab 1 772,00 kr  
El-hiss mittendel 1 134,00 kr  
El-hiss & Vent mittendel 1 519,00 kr  
El-vent.ruta Höger Alla 1 010,00 kr  
El-vent.ruta Vänster Alla 1 134,00 kr  
Matar-härva Elhiss relä 685,00 kr  
Värmefläkt 1 003,00 kr  
Belysning namnskylt på brädan 217,00 kr  
Kabel till tankgivare 108,00 kr  
Framlampor 396,00 kr /st

EMAIL
 
 
 
 PRISLISTOR ELSYSTEM
 
 CADILLAC BROUGHAM
 CADILLAC
 BUICK
 OLDSMOBILE
 PONTIAC
 CHEVROLET
 CHRYSLER
 DODGE
 DESOTO
 PLYMOUTH
 IMPERIAL
PACKARD