T.F REPRODUCTION PARTS

 

HEM 

   PRISLISTA ELSYSTEM OLDSMOBILE

  alla priser inklusive moms

 

OLDSMOBILE 1954 PRIS SEK  
Huvudhärva automat utan AC  10 430,00 kr  
Bakljus  Härvan 98 coupe 3037DX,  3 440,00 kr  
Fönster-Hissar 4 vägs el-säte (tidig) 3037DX 5 980,00 kr  
Takbelysning 98 coupe 1 130,00 kr  
Högtalarkabel bak 3037DX 270,00 kr  
Generator 420,00 kr  
Värmefläkt 830,00 kr  
Framlampor 450,00 kr /st
Kabel till Backlampor 270,00 kr  
Handbromsvarning 280,00 kr  
Innerbelysning Fram (2 behövs) 270,00 kr /st
Matarkabel El-säte 130,00 kr  
Matarkabel Pump Fönsterhissar 130,00 kr  
OLDSMOBILE 1955 PRIS SEK  
Huvudhärva automat utan AC  10 430,00 kr  
Bakljus  Härvan 98 coupe 3037DX,  3 440,00 kr  
Bakljus Härvan 98 cab  3067DX 4 300,00 kr  
Bakljus  Härvan 98 3669D,  3 440,00 kr  
Elhiss Alla cab  3067DX ,3667DTX 6 840,00 kr  
El-Hissar 98 ,S-88 ,88 2d Holiday coupe 6 840,00 kr  
Takbelysning 98 coupe 1 130,00 kr  
Takbelysning 3669D 870,00 kr  
El-Säte 2vägs alla 98  930,00 kr  
Innerbelysning Fram (2 behövs) 270,00 kr /st
Klocka 240,00 kr  
Värmefläkt 830,00 kr  
Handsfacksbelysning 130,00 kr  
Kabel till Backlampor 270,00 kr  
Kabel till tankgivare 110,00 kr  
Matarkabel Elhiss 130,00 kr  
Avbländning 1 280,00 kr  
OLDSMOBILE 1956 PRIS SEK  
Huvudhärva automat 10 430,00 kr  
Elhissar  Alla cab 6 840,00 kr  
Bakljus härvan 98 cab 4 470,00 kr  
OLDSMOBILE 1957 PRIS SEK  
Huvudhärvan 98 S-88 aut.  10 800,00 kr  
Bakljus Härvan 98 cab 4 440,00 kr  
Bakljus Härvan 88  och super 88 cab 4 440,00 kr  
Bakljus Härvan 98 coupe 3 340,00 kr  
Elhissar 98 ,S-88 ,88 cab 6 940,00 kr  
Elhissar 98 ,S-88 ,88 coupe 6 940,00 kr  
Elsäte 6 vägs 2 080,00 kr  
Värmefläkt  98 940,00 kr  
AC-Härva 1 410,00 kr  
Kabel från JTC-block till automatsäk. 130,00 kr  
Belysning värmereglage 220,00 kr  
Kabel till Back-lampor 360,00 kr  
Klocka 250,00 kr  
Kabel till tankgivare 110,00 kr  
Kabel till motorrums belysning 110,00 kr  
Framlampor 450,00 kr /st
OLDSMOBILE 1958 PRIS SEK  
Huvudhärvan 98 S-88 aut. PB  11 980,00 kr  
Bakljus härvan 98 coupe 3037SDX 3 440,00 kr  
Bakljus Härvan 98 cab 4 560,00 kr  
Bakljus härva 98 4d coupe  3039SDX 3 670,00 kr  
Bakljus härvan Alla HGW 3 390,00 kr  
El-hiss Alla 2d Holiday coupe  6 840,00 kr  
Elhissar 98 ,S-88 ,88 cab 6 840,00 kr  
Elhissar Alla 4d coupe Holiday sedan & Holiday wagon  6 840,00 kr  
Elsäte 6 vägs 1 480,00 kr  
El-säte 2vägs alla  900,00 kr  
AC-Härva 1 410,00 kr  
Värmefläkt  98 940,00 kr  
Kabel från JTC-block till automatsäk. 130,00 kr  
Ljus-avbländning 730,00 kr  
Belysning värmereglage 220,00 kr  
Klocka 250,00 kr  
Handbromsvarnings lampa 90,00 kr  
Kabel till motorrums belysning 110,00 kr  
Framlampor 530,00 kr /st
Takbelysning 98 ,S88  4d coupe 870,00 kr  
Takbelysning 98 ,S88  2d coupe 870,00 kr  
Takbelysning  3695SD 870,00 kr  
Handsfacksbelysning 120,00 kr  
Backljus kabel  98 & Super 88 400,00 kr  
Förlägnings kabel Signalhorn AC 150,00 kr  
Backljus kabel Alla 88 360,00 kr  
OLDSMOBILE 1959 PRIS SEK  
Huvudhärva     88  S-88  Aut.  2 hastigheter torkare  13 540,00 kr  
Huvudhärva     98 13 540,00 kr  
Bakljus härvan bakre delen  (utan back-ljus)Alla utom HGW 1 610,00 kr  
Bakljus härvan bakre delen  (med back-ljus) Alla utom HGW 1 770,00 kr  
Bakre härvan främre delen 98 cab 4 010,00 kr  
Bakre härvan främre delen 88 , S-88 cab 3 770,00 kr  
El-hiss H.F Alla 1 480,00 kr  
El-hiss V.F Alla 1 910,00 kr  
El-hiss H.B 98 ,S-88 ,88 cab 1 830,00 kr  
El-hiss V.B 98 S-88 ,88 cab 1 830,00 kr  
El-hiss H.B 3837 1 830,00 kr  
El-hiss V.B 3837 1 830,00 kr  
El-hiss mittendel 1 170,00 kr  
El-hiss & Vent mittendel 1 560,00 kr  
El-vent.ruta Höger Alla 1 040,00 kr  
El-vent.ruta Vänster Alla 1 170,00 kr  
Matar-härva Elhiss relä 470,00 kr  
Värmefläkt 1 030,00 kr  
Belysning värmereglage 160,00 kr  
Kabel till tankgivare 110,00 kr  
Bagagebelysning 160,00 kr  
OLDSMOBILE 1960 PRIS SEK  
Huvudhärva     98 13 540,00 kr  
Bakljus härvan bakre delen  (utan back-ljus)Alla utom HGW 1 610,00 kr  
Bakljus härvan bakre delen  (med back-ljus) Alla utom HGW 1 770,00 kr  
Bakre härvan främre delen 98 cab 4 010,00 kr  
El-hiss H.F Alla 1 480,00 kr  
El-hiss V.F Alla 1 910,00 kr  
El-hiss H.B 98 ,S-88 ,88 cab 1 830,00 kr  
El-hiss V.B 98 S-88 ,88 cab 1 830,00 kr  
El-hiss mittendel 1 170,00 kr  
El-hiss & Vent mittendel 1 560,00 kr  
El-vent.ruta Höger Alla 1 040,00 kr  
El-vent.ruta Vänster Alla 1 170,00 kr  
Matar-härva Elhiss relä 710,00 kr  
Värmefläkt 1 030,00 kr  
Belysning namnskylt på brädan 220,00 kr  
Kabel till tankgivare 110,00 kr  
Framlampor 410,00 kr /st

EMAIL
 
 
 
 PRISLISTOR ELSYSTEM
 
 CADILLAC BROUGHAM
 CADILLAC
 BUICK
 OLDSMOBILE
 PONTIAC
 CHEVROLET
 CHRYSLER
 DODGE
 DESOTO
 PLYMOUTH
 IMPERIAL
PACKARD