T.F REPRODUCTION PARTS

 

HEM 

   PRISLISTA ELSYSTEM BUICK

  alla priser inklusive moms

 

BUICK 1954 PRIS SEK  
Huvudhärva  50-70 serien  automat 11 240,00 kr  
Huvudhärva  40-60 serien  automat 11 240,00 kr  
Bakljus härva  Skylark cab   5 640,00 kr  
Bakljus härva  76R 4 460,00 kr  
Fönsterhissar  Skylark 6 590,00 kr  
Elhissar 76R 6 750,00 kr  
El-säte  2-vägs till 4-vägs komplement (Tidig) 1 010,00 kr  
El-hiss relä till automat-säk  76R 770,00 kr  
Framlampor 500,00 kr /st
Radio  40-60 serien 140,00 kr  
Kabel till Startmotor  470,00 kr  
Kabel till Antenn switch 180,00 kr  
Handbromsvarnings-belys. 200,00 kr  
Map-light 110,00 kr  
Handsfacksbelysning 110,00 kr  
Matarkabel servo broms relä 250,00 kr  
BUICK 1955 PRIS SEK  
Huvudhärva serie 50 & 70  Automat 11 240,00 kr  
Huvudhärva  40-60 serien  automat 11 240,00 kr  
Bakljus härva 46R , 66R 4 770,00 kr  
Bakljus härva 56R , 76R 4 300,00 kr  
Bakljus härva 76C , 56C 5 150,00 kr  
Elhissar 76C ,56C 6 750,00 kr  
Kabel till radion 170,00 kr  
Kabel till Startmotor 470,00 kr  
Takbelysning  56R 860,00 kr  
Handsfacksbelysning 110,00 kr  
Höger Blink. Indikator   50 & 70 110,00 kr  
Vänster Blink. Indikator   50 & 70 110,00 kr  
Map-light 110,00 kr  
Kabel till Antenn switch 180,00 kr  
Framlampor 500,00 kr /st
Belysning cab-ställning 740,00 kr  
Handbromsvarnings-belys. 180,00 kr  
BUICK 1957 PRIS SEK  
Huvudhärva (Under brädan automat) 9 990,00 kr  
Motorutrymme  automat 4 650,00 kr  
Bakljus Härva  56R-76A-76R    4 900,00 kr  
Bakljus Härva  66R    4 900,00 kr  
Elhiss   56R-76A-76R   6 750,00 kr  
Elsäte 6-vägs 50 och 70 serie   2 290,00 kr  
Matarkabel Elhiss 50 och  70 serie  580,00 kr  
Kabel till Startmotor 470,00 kr  
Handbromsvarnings-belys. 180,00 kr  
Handsfacksbelysn. 180,00 kr  
Fartvarnare 280,00 kr  
Framlampor 500,00 kr /st
Takbelysning 46R   66R 870,00 kr  
Takbelysning   75R-76A-76R     1 220,00 kr  
Signalhorn 130,00 kr /st
Tankgivar-kabel 100,00 kr  
BUICK 1958 PRIS SEK  
Huvudhärva (Under brädan automat) 10 160,00 kr  
Motorutrymme  automat 4 650,00 kr  
Bakljus härva (främre delen) serie 46R ,56R ,66R 1 900,00 kr  
Bakljus härva (främre delen) serie 69 ,49 ,49D 1 900,00 kr  
Bakljus härva (bakre delen) 69 ,49 ,49D 1 850,00 kr  
Bakljus härva (främre delen) 756 ,75C 5 020,00 kr  
Bakljus härva (bakre delen) 756 ,750 ,755 2 290,00 kr  
Bakljus härva 755 ,75R (främre delen)   2 380,00 kr  
Bakljus härva (främre delen) 53 ,75 ,750  2 150,00 kr  
Bakljus härva (bakre delen) Alla utom Limited & HGW 2 290,00 kr  
Elhissar   69 ,43 ,49D ,63 7 440,00 kr  
Elhissar  756 ,75C 7 940,00 kr  
Elhiss  755,75R     7 940,00 kr  
Elhissar 750 ,75  (fram dörrar) 7 070,00 kr  
Elhissar 750 ,75  (vänster bak) 1 540,00 kr  
Elhissar 750 ,75  (höger bak) 1 540,00 kr  
Air-cond. 630,00 kr  
Ljusavbländning 980,00 kr  
Elsäte  6-vägs Serie 700 & 70 980,00 kr  
Startmotor härva Alla 470,00 kr  
Fartvarnare Alla 280,00 kr  
Handbromsvarning 180,00 kr  
Signalhorn 240,00 kr  
Takbelysning 755 ,75R  1 160,00 kr  
Takbelysning 750 .75  1 070,00 kr  
Takbelysning 49 ,49D ,69 860,00 kr  
Takbelysning 53  ? 940,00 kr  
Tankgivar-kabel 180,00 kr  
Handsfacksbelys.  standard 180,00 kr  
map-light 1 180,00 kr  
Matarkabel El-antenn switch 300,00 kr  
Högtalar kabel 755 200,00 kr  
Framlampor 540,00 kr /st
Dörr switch höger bak serie 53 utan el-hissar 250,00 kr  
BUICK 1959 PRIS SEK  
Huvudhärvan (under brädan) automat    11 800,00 kr  
Motorutrymme  automat 5 020,00 kr  
Elhiss  V.F    4867,4667,4467 2 100,00 kr  
Elhiss  H.F    4867,4667,4467 1 630,00 kr  
Elhiss  V.B   4867,4667,4467 1 850,00 kr  
Elhiss  H.B    4867,4667,4467 1 710,00 kr  
Elhiss   Mittendel alla utom 4411 1 290,00 kr  
El-hiss & El-vent (mittendel) 1 720,00 kr  
El-vent.ruta Höger Alla 1 140,00 kr  
El-vent.ruta Vänster Alla 1 290,00 kr  
Bakljus härva (främre delen) 4867 4 060,00 kr  
Bakljus härva (främre delen) 4467,4667 4 470,00 kr  
Bakljus härva (bakre delen) Alla utom HGW 2 590,00 kr  
Startmotor härva Alla 470,00 kr  
Tankgivar-kabel 180,00 kr  
Fartvarnare Alla 340,00 kr  
Bagage belysning 240,00 kr  
Belysn. & cigg H.sida 4867 960,00 kr  
Matarkabel El-hiss 130,00 kr  
Matarkabel Amp-mätare till Auto-säk 140,00 kr  
Vindrutetorkare 2 hast. Med spolning 790,00 kr  
El-antenn 730,00 kr  
Map-light 290,00 kr  
Framlampor 690,00 kr /st
Air cond.  Switch delen under brädan 760,00 kr  
Air cond.  Pump delen  500,00 kr  
BUICK 1960 PRIS SEK  
Huvudhärvan (under brädan) automat    12 180,00 kr  
Motorutrymme  automat 5 020,00 kr  
Elhiss  V.F    4867,4667,4467 2 100,00 kr  
Elhiss  H.F    4867,4667,4467 1 630,00 kr  
Elhiss  V.B   4867,4667,4467 1 850,00 kr  
Elhiss  H.B    4867,4667,4467 1 710,00 kr  
Elhiss   Mittendel alla utom 4411 1 290,00 kr  
El-hiss & El-vent (mittendel) 1 720,00 kr  
El-vent.ruta Höger Alla 1 140,00 kr  
El-vent.ruta Vänster Alla 1 290,00 kr  
Bakljus härva (främre delen) 4867 4 060,00 kr  
Bakljus härva (bakre delen) Alla utom HGW 2 590,00 kr  
Bakljus härva (främre delen) 4467,4667 4 470,00 kr  
Belysn. & cigg H.sida 4867 960,00 kr  
Startmotor härva Alla 470,00 kr  
Vindrutetorkare 2 hast. Med spolning 790,00 kr  
Matarkabel El-hiss 130,00 kr  
Matarkabel Säk-Dosa till Auto-säk 140,00 kr  
Fläktswitch 280,00 kr  
Framlampor 690,00 kr /st
El-säte 2-vägs  910,00 kr  
Bagage belysning 240,00 kr  
Map-light 290,00 kr  
AC  switch delen 760,00 kr  
AC  pump delen 500,00 kr  
El-säte 6-vägs SEN     1 650,00 kr  

EMAIL
 
 
 
 PRISLISTOR ELSYSTEM
 
 CADILLAC BROUGHAM
 CADILLAC
 BUICK
 OLDSMOBILE
 PONTIAC
 CHEVROLET
 CHRYSLER
 DODGE
 DESOTO
 PLYMOUTH
 IMPERIAL
 PACKARD