T.F REPRODUCTION PARTS

 

HEM 

   PRISLISTA ELSYSTEM CADILLAC

  alla priser inklusive moms

 

        CADILLAC  1954 PRIS SEK  
Huvudhärva 14 880,00 kr  
Avbländning 1 090,00 kr  
Bakljus härva serie 6267X  6267SX 5 120,00 kr  
Bakljus härva  6237 4 460,00 kr  
Bakljus härva  6237DX 4 760,00 kr  
Elhissar serie 6267X   2-vägs säte         (Tidig) 7 410,00 kr  
Elhissar serie 6237DX   2-vägs säte         (Tidig) 7 410,00 kr  
Elhissar serie 6237DX   2-vägs säte         (Sen) 7 410,00 kr  
Elhissar 4 vägs säte  6267SX (sen) 7 720,00 kr  
El-hiss 6237  4-vägs säte      ( Sen) 7 720,00 kr  
El-säte  2-vägs till 4-vägs komplement (Tidig) 920,00 kr  
Kabel till Fogbelysning 310,00 kr  
Takbelysning 6237 810,00 kr  
Högtalare bak 6237 270,00 kr  
Strålkastare 450,00 kr /st
        CADILLAC  1955 PRIS SEK  
Huvudhärva 14 880,00 kr  
Bakljus Härva  6267X      5 120,00 kr  
Bakljus Härva  6267SX   5 320,00 kr  
El-hissar    6267 SX  6267X   6 760,00 kr  
El-säte 4 vägs    1 920,00 kr  
Strålkastare 450,00 kr /st
Kabel till Fogbelysning 310,00 kr  
Belysning Cabställning 280,00 kr  
Avbländning 1 090,00 kr  
Dörrljuskontakt Höger sida  130,00 kr  
Takbelysning  6237DX 1 070,00 kr  
AC-härva Främre 6237SDX 1 680,00 kr  
AC-härva Bakre 6237SDX 2 540,00 kr  
        CADILLAC  1956 PRIS SEK  
Huvudhärva 14 880,00 kr  
AC-härva Bakre 6237SDX 2 770,00 kr  
AC-härva Främre 6237SDX 1 480,00 kr  
Avbländning 1 090,00 kr  
El-bagage 2 070,00 kr  
Lampa till elbagage 90,00 kr  
Bakljus Härva  6267X 5 780,00 kr  
Bakljus Härva 6237 4 250,00 kr  
Bakljus Härva  6237SDX 4 470,00 kr  
Bakljus Härva 6237DX 4 470,00 kr  
Bakljus Härva 6267SX 5 780,00 kr  
Elhissar 6237 , 6237DX ,6237SDX 6 760,00 kr  
Elhissar  6267X  , 6267SX 6 760,00 kr  
Elhissar  6239DX 6 760,00 kr  
El-säte 6 vägs 2 080,00 kr  
Kabel till Fogbelysning 310,00 kr  
Kabel till dörrkontakt 6267X  6267SX 130,00 kr  
Belysning Cabställning 280,00 kr  
Takbelysning  6237SDX 1 070,00 kr  
Takbelysning  6237DX 1 070,00 kr  
Strålkastare 450,00 kr /st
Eldorado horn 160,00 kr  
Högtalarkabel  6237DX 270,00 kr  
        CADILLAC  1957 PRIS SEK  
Huvudhärva 14 990,00 kr  
Air-cond. 1 920,00 kr  
El-bagage 2 150,00 kr  
Fogbelysnings kabel 310,00 kr  
Eldorado Signalhorn 150,00 kr  
Avbländning 1 090,00 kr  
Bakljus Härva    6237 DX 4 080,00 kr  
Bakljus härva 6039X 4 310,00 kr  
Bakljus Härva  6267X 4 900,00 kr  
Bakljus Härva  6267SX 4 900,00 kr  
Bakljus Härva 6237SDX 4 080,00 kr  
El-hissar   6237 ,6237 DX,   6237SDX   6 760,00 kr  
El-hissar 6039X 7 300,00 kr  
El-hissar 6267SX  6267X 6 760,00 kr  
El-säte 6 vägs 2 080,00 kr  
Tak-belysning  CoupeDeVille  6237 DX 850,00 kr  
Takbelysning 6039X 850,00 kr  
Belysning Framsoffa serie 6267SX   6267X 1 280,00 kr  
Belysning Framsoffa 6039X 810,00 kr  
Strålkastare 450,00 kr /st
Dörrljuskontakt Höger sida 6267SX 110,00 kr  
Matar kabel fog-switch 100,00 kr  
Högtalarkabel   6267SX 270,00 kr  
Högtalarkabel CoupeDeVille  6237DX 270,00 kr  
        CADILLAC  1958 PRIS SEK  
Huvudhärva 15 200,00 kr  
Elbagage 2 150,00 kr  
Air-cond. 1 880,00 kr  
Avbländning 1 090,00 kr  
Eldorado Signalhorn 150,00 kr  
Fogbelysnings kabel 310,00 kr  
Bakljus härva   serie 6237 3 610,00 kr  
Bakljus härva  serie 6237DX 4 080,00 kr  
Bakljus härva  serie 6237SDX 4 080,00 kr  
Bakljus härva  serie 6267SX 4 900,00 kr  
Bakljus härva serie 6267X 4 900,00 kr  
Bakljus härva 6039X 4 390,00 kr  
Bakljus härva 6239EDX 4 080,00 kr  
Elhissar  6237DX      6 vägs säte 7 220,00 kr  
Elhissar  6239EDX      6 vägs säte 7 220,00 kr  
Elhissar  6267SX    6 vägs säte 7 460,00 kr  
Elhissar  med vent 6237SDX    6 vägs säte 9 510,00 kr  
Elhissar  6267X      6 vägs säte 7 220,00 kr  
El-hissar & vent 6039X  6-vägs säte 9 140,00 kr  
Elvent. rutor Eldorado 2 920,00 kr  
Elvent. rutor 6239EDX 2 920,00 kr  
Central-lås  2d 3 940,00 kr  
Belysning Framsoffa  6237DX 810,00 kr  
Belysning Framsoffa serie 6239 EDX 1 280,00 kr  
Belysning Framsoffa serie 6267X ,6267SX 1 280,00 kr  
Elsäte  6 vägs 890,00 kr  
Takbelysning  serie 6237DX 830,00 kr  
Takbelysning  serie 6237 720,00 kr  
Takbelysning  6239EDX 830,00 kr  
Takbelysning 6039X 830,00 kr  
Kabel till Tankgivare 180,00 kr  
Dörr belysning Eldorado cab 310,00 kr /st
Strålkastare 670,00 kr /st
        CADILLAC  1959 PRIS SEK  
Huvudhärva   11 900,00 kr  
Instrumenthärva nedre 2 470,00 kr  
Instrumenthärva övre 2 960,00 kr  
Generator härva 640,00 kr  
Air-cond. 1 870,00 kr  
Motorhärva 2 130,00 kr  
El-bagage 1 750,00 kr  
Eldorado horn 150,00 kr  
Ljus avbländning 830,00 kr  
Cruise control tidig 830,00 kr  
Cruise control sen 860,00 kr  
Belysn. Cab-ställning (endast bucket-seatBilar) 760,00 kr  
Bakljus härva (bakre delen) Alla 2 470,00 kr  
Bakljus härva (mitten delen)  6337 ,6437 700,00 kr  
Bakljus härva (främre delen) 6337 2 170,00 kr  
Bakljus härva (främre delen) 6267 4 250,00 kr  
Bakljus härva (främre delen) 6229 ,6239 2 170,00 kr  
Bakljus härva (främre delen) 6329 ,6339 2 360,00 kr  
Bakljus härva (främre delen) 6467 4 790,00 kr  
Bakljus härva (främre delen) 6437 3 680,00 kr  
Bakljus härva (främre delen) 6029 3 550,00 kr  
Matarkabel & högtalare H.kickpanel 6337 930,00 kr  
Matarkabel & högtalare H.kickpanel 6267 840,00 kr  
Matarkabel & högtalare H.kickpanel 6229  6239 840,00 kr  
Matarkabel & högtalare H.kickpanel 6467,6437 840,00 kr  
Matarkabel & högtalare H.kickpanel 6029 6329 6339 6239 840,00 kr  
Dörrbelysning & ciggtänd. H sida 6329 6339 1 060,00 kr  
Dörrbelysning & ciggtänd. H sida 6337 850,00 kr  
Dörrbelysning & ciggtänd. H sida 6229 6239 850,00 kr  
Dörrbelysning & ciggtänd. H sida 6267 850,00 kr  
Dörrbelysning & ciggtänd. H sida 6467 ,6437 1 990,00 kr  
Dörrbelysning & ciggtänd. H sida 6029 1 390,00 kr  
El-hiss Höger fram Alla 1 480,00 kr  
El-hiss Vänster fram Alla 1 910,00 kr  
El-hiss Höger bak 6237 ,6337 ,6437 1 830,00 kr  
El-hiss Vänster bak 6237 ,6337 ,6437 1 830,00 kr  
El-hiss Höger bak 6267,6467 1 830,00 kr  
El-hiss Vänster bak 6267,6467 1 830,00 kr  
El-hiss Vänster bak 6029 ,6229 ,6239 ,6329 ,6339 1 830,00 kr  
El-hiss Höger bak 6029 ,6229 ,6239 ,6329 ,6339 1 830,00 kr  
El-hiss (mittendel) 1 170,00 kr  
El-hiss & El-vent (mittendel) 1 560,00 kr  
El-vent.ruta Höger Alla 1 040,00 kr  
El-vent.ruta Vänster Alla 1 170,00 kr  
Central-lås Höger alla 2-dörrars 2 280,00 kr  
Central-lås Vänster alla 2-dörrars 1 180,00 kr  
Central-lås Mitten alla 2-dörrars 680,00 kr  
El-säte 6-vägs 3-motors alla 1 690,00 kr  
El-säte 2-vägs  830,00 kr  
Kabel Bagage-belysning 160,00 kr  
Matarkabel Elsäte 3 motors alla 210,00 kr  
Takbelysning 6337 810,00 kr  
Takbelysning 6329 810,00 kr  
        CADILLAC  1960 PRIS SEK  
Huvudhärva   11 900,00 kr  
Instrument härva nedre med AC           2 610,00 kr  
Instrument härva nedre utan AC           2 280,00 kr  
Instrument härva övre                          3 150,00 kr  
Motorhärva 2 130,00 kr  
AC-härva 810,00 kr  
Varnings lampa elbagage                      130,00 kr  
Eldorado horn 150,00 kr  
Cruise control   Med vacuum switch 780,00 kr  
Cruise control   utan vacuum switch 700,00 kr  
Generator 640,00 kr  
Avbländar härva del 1 450,00 kr  
Avbländar härva del 2 450,00 kr  
Bagage belysning 160,00 kr  
Switch sätesrygg 6467 280,00 kr  
Switch sidopanel bak 6467 (med bucket seat) 130,00 kr  
El-bagage sen 1 750,00 kr  
El-bagage tidig                                  1 750,00 kr  
Bakljus härva bakre delen alla 1 960,00 kr  
Bakljus härva främre delen 6437 sen 3 270,00 kr  
Bakljus härva främre delen 6437 tidig 3 270,00 kr  
Bakljus härva främre delen 6237 sen     2 570,00 kr  
Bakljus härva främre delen 6337 sen    2 990,00 kr  
Bakljus härva främre delen 6337 tidig    2 990,00 kr  
Bakljus härva främre delen 6267 sen 4 250,00 kr  
Bakljus härva främre delen 6467 sen 4 300,00 kr  
Bakljus härva främre delen 6329 , 6339 sen    2 830,00 kr  
Bakljus härva främre delen 6329 , 6339 tidig  2 830,00 kr  
Bakljus härva främre delen 6467 tidig 4 300,00 kr  
Bakljus härva främre delen 6267 tidig 4 250,00 kr  
El-hiss & vent   6437,6337,6467,6267 ,6329 ,6339 ,6029 V.fram Sen 3 120,00 kr  
El-hiss & vent   6437,6337,6467,6267,6329 ,6339 ,6029  H.fram sen 2 020,00 kr  
Elhiss & vent   6237 ,6229 ,6239  V.fram  sen 3 120,00 kr  
Elhiss & vent    6237 ,6229 ,6239  H.fram  sen 2 020,00 kr  
El-hiss  V.fram  Alla utan vent.  sen 2 110,00 kr  
El-hiss  H.fram  Alla utan vent.  sen 1 650,00 kr  
El-hiss  Alla Tidig   H.fram  1 480,00 kr  
El-hiss  Alla tidig   V.fram  1 910,00 kr  
El-hiss   6237 ,6337 , 6437         V.bak  sen 1 330,00 kr  
El-hiss   6237 ,6337 , 6437         H.bak  sen 1 330,00 kr  
El-hiss    6467  6267        V.bak  sen 1 330,00 kr  
El-hiss    6467  6267        H.bak  sen 1 330,00 kr  
El-hiss    6339         V.bak  sen 1 590,00 kr  
El-hiss    6339         H.bak  sen 1 590,00 kr  
El-hiss  6267 , 6467   H.bak tidig 1 830,00 kr  
El-hiss  6267, 6467   V.bak tidig 1 830,00 kr  
El-hiss  & vent  tidig mittendel 1 560,00 kr  
El-hiss tidig mittendel 1 170,00 kr  
El-vent-ruta Alla tidig  Höger   1 040,00 kr  
El-vent-ruta Alla tidig  Vänster   1 170,00 kr  
Dörrbelysning & ciggtänd. höger 6467,6437 sen 2 450,00 kr  
Dörrbelysning & ciggtänd. höger sida 6337 sen      2 160,00 kr  
Dörrbelysn. & ciggtänd. Höger sida 6267 sen 1 770,00 kr  
Dörrbelysning & ciggtänd. höger sida 6339 ,6329 sen      2 090,00 kr  
Dörrbelysning & ciggtänd. höger 6437 6467 tidig 2 180,00 kr  
Dörrbelysning & ciggtänd. höger 6267 tidig 850,00 kr  
El-säte kontrolldel  1 motors sen alla utom 6237 6229 6239 1 500,00 kr  
El-säte kontrolldel 2 vägs sen alla utom 6237 6229 6239 880,00 kr  
El-säte kontrolldel 3 motors tidig  alla utom  6237 6229 6239  alt 2   2 320,00 kr  
El-säte kontrolldel 3 motors tidig  alla utom  6237 6229 6239   alt 1 2 080,00 kr  
El-säte 6-vägs 3 motors  6237 6229 6239    1 690,00 kr  
El-säte bucket seat tidig 990,00 kr  
El-säte bucket seat sen 990,00 kr  
El-säte 6-vägs 3 motors  motordelen alla utom 6237 6229 6239    1 120,00 kr  
El-säte 6-vägs 1 motors  motordelen alla utom 6237 6229 6239    820,00 kr  
Matarkabel Elsäte 1 motors sen 6237 ,6229 ,6239 210,00 kr  
Matar-härva höger kickpanel  6267 tidig 840,00 kr  
Matar-härva H.kickpanel 6437 6467 Tidig 940,00 kr  
Takbelysning 6339 810,00 kr  

EMAIL
 
 
 
 PRISLISTOR ELSYSTEM
 
 CADILLAC BROUGHAM
 CADILLAC
 BUICK
 OLDSMOBILE
 PONTIAC
 CHEVROLET
 CHRYSLER
 DODGE
 DESOTO
 PLYMOUTH
 IMPERIAL
 PACKARD