T.F REPRODUCTION PARTS

 

HEM 

   PRISLISTA ELSYSTEM CADILLAC

  alla priser inklusive moms

 

        CADILLAC  1954 PRIS SEK  
Huvudhärva 16 370,00 kr  
Avbländning 1 200,00 kr  
Bakljus härva serie 6267X  6267SX 5 630,00 kr  
Bakljus härva  6237 4 910,00 kr  
Bakljus härva  6237DX 5 240,00 kr  
Elhissar serie 6267X   2-vägs säte         (Tidig) 8 150,00 kr  
Elhissar serie 6237DX   2-vägs säte         (Tidig) 8 150,00 kr  
Elhissar serie 6237DX   2-vägs säte         (Sen) 8 150,00 kr  
Elhissar 4 vägs säte  6267SX (sen) 8 490,00 kr  
El-hiss 6237  4-vägs säte      ( Sen) 8 490,00 kr  
El-säte  2-vägs till 4-vägs komplement (Tidig) 1 010,00 kr  
Kabel till Fogbelysning 340,00 kr  
Takbelysning 6237 890,00 kr  
Högtalare bak 6237 300,00 kr  
Strålkastare 500,00 kr /st
        CADILLAC  1955 PRIS SEK  
Huvudhärva 16 370,00 kr  
Bakljus Härva  6267X      5 630,00 kr  
Bakljus Härva  6267SX   5 850,00 kr  
El-hissar    6267 SX  6267X   7 440,00 kr  
El-säte 4 vägs    2 110,00 kr  
Strålkastare 500,00 kr /st
Kabel till Fogbelysning 340,00 kr  
Belysning Cabställning 310,00 kr  
Avbländning 1 200,00 kr  
Dörrljuskontakt Höger sida  140,00 kr  
Takbelysning  6237DX 1 180,00 kr  
AC-härva Främre 6237SDX 1 850,00 kr  
AC-härva Bakre 6237SDX 2 790,00 kr  
        CADILLAC  1956 PRIS SEK  
Huvudhärva 16 370,00 kr  
AC-härva Bakre 6237SDX 3 050,00 kr  
AC-härva Främre 6237SDX 1 630,00 kr  
Avbländning 1 200,00 kr  
El-bagage 2 280,00 kr  
Lampa till elbagage 100,00 kr  
Bakljus Härva  6267X 6 360,00 kr  
Bakljus Härva 6237 4 680,00 kr  
Bakljus Härva  6237SDX 4 920,00 kr  
Bakljus Härva 6237DX 4 920,00 kr  
Bakljus Härva 6267SX 6 360,00 kr  
Elhissar 6237 , 6237DX ,6237SDX 7 440,00 kr  
Elhissar  6267X  , 6267SX 7 440,00 kr  
Elhissar  6239DX 7 440,00 kr  
El-säte 6 vägs 2 290,00 kr  
Kabel till Fogbelysning 340,00 kr  
Kabel till dörrkontakt 6267X  6267SX 140,00 kr  
Belysning Cabställning 310,00 kr  
Takbelysning  6237SDX 1 180,00 kr  
Takbelysning  6237DX 1 180,00 kr  
Strålkastare 500,00 kr /st
Eldorado horn 180,00 kr  
Högtalarkabel  6237DX 300,00 kr  
        CADILLAC  1957 PRIS SEK  
Huvudhärva 16 490,00 kr  
Air-cond. 2 110,00 kr  
El-bagage 2 370,00 kr  
Fogbelysnings kabel 340,00 kr  
Eldorado Signalhorn 170,00 kr  
Avbländning 1 200,00 kr  
Bakljus Härva    6237 DX 4 490,00 kr  
Bakljus härva 6039X 4 740,00 kr  
Bakljus Härva  6267X 5 390,00 kr  
Bakljus Härva  6267SX 5 390,00 kr  
Bakljus Härva 6237SDX 4 490,00 kr  
El-hissar   6237 ,6237 DX,   6237SDX   7 440,00 kr  
El-hissar 6039X 8 030,00 kr  
El-hissar 6267SX  6267X 7 440,00 kr  
El-säte 6 vägs 2 290,00 kr  
Tak-belysning    6237 DX   6237 SDX 940,00 kr  
Takbelysning 6039X 940,00 kr  
Belysning Framsoffa serie 6267SX   6267X 1 410,00 kr  
Belysning Framsoffa 6039X 890,00 kr  
Strålkastare 500,00 kr /st
Dörrljuskontakt Höger sida 6267SX 120,00 kr  
Matar kabel fog-switch 110,00 kr  
Högtalarkabel   6267SX 300,00 kr  
Högtalarkabel CoupeDeVille  6237DX 300,00 kr  
        CADILLAC  1958 PRIS SEK  
Huvudhärva 16 720,00 kr  
Elbagage 2 370,00 kr  
Air-cond. 2 070,00 kr  
Avbländning 1 200,00 kr  
Eldorado Signalhorn 170,00 kr  
Fogbelysnings kabel 340,00 kr  
Bakljus härva   serie 6237 3 970,00 kr  
Bakljus härva  serie 6237DX 4 490,00 kr  
Bakljus härva  serie 6237SDX 4 490,00 kr  
Bakljus härva  serie 6267SX 5 390,00 kr  
Bakljus härva serie 6267X 5 390,00 kr  
Bakljus härva 6039X 4 830,00 kr  
Bakljus härva 6239EDX 4 490,00 kr  
Elhissar  6237DX      6 vägs säte 7 940,00 kr  
Elhissar  6239EDX      6 vägs säte 7 940,00 kr  
Elhissar  6267SX    6 vägs säte 8 210,00 kr  
Elhissar  med vent 6237SDX    6 vägs säte 12 250,00 kr  
Elhissar  med vent 6267SX    6 vägs säte 12 250,00 kr  
Elhissar  6267X      6 vägs säte 7 940,00 kr  
El-hissar & vent 6039X  6-vägs säte 11 840,00 kr  
Elvent. rutor Eldorado 3 210,00 kr  
Elvent. rutor 6239EDX 3 210,00 kr  
Central-lås  2d 4 330,00 kr  
Belysning Framsoffa  6237DX 890,00 kr  
Belysning Framsoffa serie 6239 EDX 1 410,00 kr  
Belysning Framsoffa serie 6267X ,6267SX 1 410,00 kr  
Elsäte  6 vägs 980,00 kr  
Takbelysning  serie 6237DX 910,00 kr  
Takbelysning  serie 6237 790,00 kr  
Takbelysning  6239EDX 910,00 kr  
Takbelysning 6039X 910,00 kr  
Kabel till Tankgivare 200,00 kr  
Dörr belysning Eldorado cab 340,00 kr /st
Strålkastare 740,00 kr /st
        CADILLAC  1959 PRIS SEK  
Huvudhärva   13 090,00 kr  
Instrumenthärva nedre 2 720,00 kr  
Instrumenthärva övre 3 260,00 kr  
Generator härva 700,00 kr  
Air-cond. 2 060,00 kr  
Motorhärva 2 340,00 kr  
El-bagage 1 930,00 kr  
Eldorado horn 170,00 kr  
Ljus avbländning 910,00 kr  
Cruise control tidig 910,00 kr  
Cruise control sen 950,00 kr  
Belysn. Cab-ställning (endast bucket-seatBilar) 840,00 kr  
Bakljus härva (bakre delen) Alla 2 720,00 kr  
Bakljus härva (mitten delen)  6337 ,6437 770,00 kr  
Bakljus härva (främre delen) 6337 2 390,00 kr  
Bakljus härva (främre delen) 6267 4 680,00 kr  
Bakljus härva (främre delen) 6229 ,6239 2 390,00 kr  
Bakljus härva (främre delen) 6329 ,6339 2 600,00 kr  
Bakljus härva (främre delen) 6467 5 270,00 kr  
Bakljus härva (främre delen) 6437 4 050,00 kr  
Bakljus härva (främre delen) 6029 3 910,00 kr  
Matarkabel & högtalare H.kickpanel 6337 1 020,00 kr  
Matarkabel & högtalare H.kickpanel 6267 920,00 kr  
Matarkabel & högtalare H.kickpanel 6229  6239 920,00 kr  
Matarkabel & högtalare H.kickpanel 6467,6437 920,00 kr  
Matarkabel & högtalare H.kickpanel 6029 6329 6339 6239 920,00 kr  
Dörrbelysning & ciggtänd. H sida 6329 6339 1 170,00 kr  
Dörrbelysning & ciggtänd. H sida 6337 940,00 kr  
Dörrbelysning & ciggtänd. H sida 6229 6239 940,00 kr  
Dörrbelysning & ciggtänd. H sida 6267 940,00 kr  
Dörrbelysning & ciggtänd. H sida 6467 ,6437 2 190,00 kr  
Dörrbelysning & ciggtänd. H sida 6029 1 530,00 kr  
El-hiss Höger fram Alla 1 630,00 kr  
El-hiss Vänster fram Alla 2 100,00 kr  
El-hiss Höger bak 6237 ,6337 ,6437 2 010,00 kr  
El-hiss Vänster bak 6237 ,6337 ,6437 2 010,00 kr  
El-hiss Höger bak 6267,6467 2 010,00 kr  
El-hiss Vänster bak 6267,6467 2 010,00 kr  
El-hiss Vänster bak 6029 ,6229 ,6239 ,6329 ,6339 2 010,00 kr  
El-hiss Höger bak 6029 ,6229 ,6239 ,6329 ,6339 2 010,00 kr  
El-hiss (mittendel) 1 290,00 kr  
El-hiss & El-vent (mittendel) 1 720,00 kr  
El-vent.ruta Höger Alla 1 140,00 kr  
El-vent.ruta Vänster Alla 1 290,00 kr  
Central-lås Höger alla 2-dörrars 2 510,00 kr  
Central-lås Vänster alla 2-dörrars 1 300,00 kr  
Central-lås Mitten alla 2-dörrars 750,00 kr  
El-säte 6-vägs 3-motors alla 1 860,00 kr  
El-säte 2-vägs  910,00 kr  
Kabel Bagage-belysning 180,00 kr  
Matarkabel Elsäte 3 motors alla 230,00 kr  
Takbelysning 6337 890,00 kr  
Takbelysning 6329 890,00 kr  
        CADILLAC  1960 PRIS SEK  
Huvudhärva   13 090,00 kr  
Instrument härva nedre med AC           2 870,00 kr  
Instrument härva nedre utan AC           2 510,00 kr  
Instrument härva övre                          3 470,00 kr  
Motorhärva 2 340,00 kr  
AC-härva 890,00 kr  
Varnings lampa elbagage                      140,00 kr  
Eldorado horn 170,00 kr  
Cruise control   Med vacuum switch 860,00 kr  
Cruise control   utan vacuum switch 770,00 kr  
Generator 700,00 kr  
Avbländar härva del 1 500,00 kr  
Avbländar härva del 2 500,00 kr  
Bagage belysning 180,00 kr  
Switch sätesrygg 6467 310,00 kr  
Switch sidopanel bak 6467 (med bucket seat) 140,00 kr  
El-bagage sen 1 930,00 kr  
El-bagage tidig                                  1 930,00 kr  
Bakljus härva bakre delen alla 2 160,00 kr  
Bakljus härva främre delen 6437 sen 3 600,00 kr  
Bakljus härva främre delen 6437 tidig 3 600,00 kr  
Bakljus härva främre delen 6237 sen     2 830,00 kr  
Bakljus härva främre delen 6337 sen    3 290,00 kr  
Bakljus härva främre delen 6337 tidig    3 290,00 kr  
Bakljus härva främre delen 6267 sen 4 680,00 kr  
Bakljus härva främre delen 6467 sen 4 730,00 kr  
Bakljus härva främre delen 6329 , 6339 sen    3 110,00 kr  
Bakljus härva främre delen 6329 , 6339 tidig  3 110,00 kr  
Bakljus härva främre delen 6029 tidig  2 590,00 kr  
Bakljus härva främre delen 6467 tidig 4 730,00 kr  
Bakljus härva främre delen 6267 tidig 4 680,00 kr  
El-hiss & vent   6437,6337,6467,6267 ,6329 ,6339 ,6029 V.fram Sen 3 430,00 kr  
El-hiss & vent   6437,6337,6467,6267,6329 ,6339 ,6029  H.fram sen 2 220,00 kr  
Elhiss & vent   6237 ,6229 ,6239  V.fram  sen 3 430,00 kr  
Elhiss & vent    6237 ,6229 ,6239  H.fram  sen 2 220,00 kr  
El-hiss  V.fram  Alla utan vent.  sen 2 320,00 kr  
El-hiss  H.fram  Alla utan vent.  sen 1 820,00 kr  
El-hiss  Alla  Tidig   H.fram  1 630,00 kr  
El-hiss  6267 6467  tidig   V.fram  2 100,00 kr  
El-hiss  6029  tidig   V.fram  2 100,00 kr  
El-hiss   6237 ,6337 , 6437         V.bak  sen 1 460,00 kr  
El-hiss   6237 ,6337 , 6437         H.bak  sen 1 460,00 kr  
El-hiss    6467  6267        V.bak  sen 1 460,00 kr  
El-hiss    6467  6267        H.bak  sen 1 460,00 kr  
El-hiss    6339         V.bak  sen 1 750,00 kr  
El-hiss    6339         H.bak  sen 1 750,00 kr  
El-hiss  6267 , 6467   H.bak tidig 2 010,00 kr  
El-hiss  6267, 6467   V.bak tidig 2 010,00 kr  
El-hiss  6029   H.bak tidig 2 340,00 kr  
El-hiss  6029   V.bak tidig 2 560,00 kr  
El-hiss  & vent  tidig mittendel 1 720,00 kr  
El-hiss tidig mittendel 1 290,00 kr  
El-vent-ruta Alla tidig  Höger   1 140,00 kr  
El-vent-ruta Alla tidig  Vänster   1 290,00 kr  
Dörrbelysning & ciggtänd. höger 6467,6437 sen 2 700,00 kr  
Dörrbelysning & ciggtänd. höger sida 6337 sen      2 380,00 kr  
Dörrbelysn. & ciggtänd. Höger sida 6267 sen 1 950,00 kr  
Dörrbelysning & ciggtänd. höger sida 6339 ,6329 sen      2 300,00 kr  
Dörrbelysning & ciggtänd. höger 6437 6467 tidig 2 400,00 kr  
Dörrbelysning & ciggtänd. höger 6267 tidig 940,00 kr  
Dörrbelysning  höger 6029 tidig 1 050,00 kr  
El-säte kontrolldel  1 motors sen alla utom 6237 6229 6239 1 650,00 kr  
El-säte kontrolldel 2 vägs sen alla utom 6237 6229 6239 970,00 kr  
El-säte kontrolldel 3 motors tidig  alla utom  6237 6229 6239  alt 2   2 550,00 kr  
El-säte kontrolldel 3 motors tidig  alla utom  6237 6229 6239   alt 1 2 290,00 kr  
El-säte 6-vägs 3 motors  6237 6229 6239    1 860,00 kr  
El-säte bucket seat tidig 1 090,00 kr  
El-säte bucket seat sen 1 090,00 kr  
El-säte 6-vägs 3 motors  motordelen alla utom 6237 6229 6239    1 230,00 kr  
El-säte 6-vägs 1 motors  motordelen alla utom 6237 6229 6239    900,00 kr  
Matarkabel Elsäte 1 motors sen 6237 ,6229 ,6239 230,00 kr  
Matar-härva höger kickpanel  6267 tidig 920,00 kr  
Matar-härva H.kickpanel 6437 6467 Tidig 1 030,00 kr  
Matarkabel & högtalare H.kickpanel 6029 Tidig 920,00 kr  
Takbelysning 6339 890,00 kr  

EMAIL
 
 
 
 PRISLISTOR ELSYSTEM
 
 CADILLAC BROUGHAM
 CADILLAC
 BUICK
 OLDSMOBILE
 PONTIAC
 CHEVROLET
 CHRYSLER
 DODGE
 DESOTO
 PLYMOUTH
 IMPERIAL
 PACKARD